top of page
    טיפוח עור מבוגר    
הסדרה הייעודית של ד"ר האושקה לעור המבוגר - תומכת בתהליכי ההתחדשות של העור.
מושלם לחיוניות וטיפוח העור.  
bottom of page